రన్ మెషిన్...??

Share: Share

Posted by admin on 2024-05-23 11:54:43 .

2024 సంవత్సరం లో IPL లో అత్యధిక వేగంతో
8000 రన్స్ పూర్తి  చేసుకున్న మొదటి ప్లేయర్
విరాట్ కోహ్లి. అలానే IPL లో orange cap రేసులో
మొదటి స్థానం లో ఉన్నారు.

Follow Us